Víta Vás
Detský folklórny súbor a Folklórny súbor Šiňava

Zamestnanci

  1. Do 15.2.2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  2. Požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil potvrdenie o zaplatenej dane.
  3. Minimálna suma ktorú môžete poukázať - 3 €.
  4. K potvrdeniu od zamestnávateľa si stiahnete z tejto stránky Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. A obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručíte do 30.4.2024 na daňový úrad v meste vášho trvalého bydliska.

SZČO

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa ( Typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania) Do týchto kolóniek vyplníte tieto údaje.

  1. Obchodné meno alebo názov – Folklórny súbor Šiňava
  2. Sídlo – Strojárska 2061/96, 06901 Snina
  3. Právna forma - Občianské združenie
  4. IČO - 37797727

Dokumenty na stiahnutie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

NAJ.sk